Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları – Dünya Atlası – Kulis Kocaeli

Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları – Dünya Atlası

Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları

Türkistan’ın Farab şehrinde doğduğu sanılan Farabî (Görsel 5.17), iyi bir eğitim görmüş fizik, sizable, mantık, müzik ve siyaset gibi alanlarda eserler vermiştir. Aristo mantığını en iyi kavrayan ve açıklayan kişi olduğu için ikinci öğretmen anlamına gelen Muallim-i Sâni ünvanıyla anılır. İhsâ’ül-Ulûm adlı eserinde bilimleri sınıflandırmış, bu nedenle de İslam dünyasında bilimleri sınıflara ayıran ilk kişi olarak tarihe geçmiştir. Musiki kitabı da yazmış olan Farabî, Batı dünyasında Alfarabius olarak bilinmektedir.

Thanks for visiting our article Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları – Dünya Atlası. Please share it with kind.

Sincery Blogname

SRC: https://www.dunyaatlasi.com/turk-islam-devletleri-bilim-insanlari/

powered by Blogger News Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + thirteen =

Close