Tarladan sofraya akıllı tarıma 1 milyar lira – Kulis Kocaeli

Tarladan sofraya akıllı tarıma 1 milyar lira

Tarladan sofraya akıllı tarıma 1 milyar lira

ÖMER TEMÜR

Geleceğin sektörlerinden biri olarak kabul edilen tarım ve gıda sektörü fonların en gözde yatırım alanlarından biri. Gıda güvenliği, bitki sağlığı, depolama, taşıma, dağıtım, işleme, çiftlik yönetimi, israf, kayıp, atık ürün yönetimi ve çevre kirliliği gibi konularda hâlâ birçok quandary çözüm beklerken biyoteknoloji, paketleme, çevre kontrol sistemleri, veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik ve otomasyon sistemleri yeni yatırım alanları olarak ön plana çıkıyor. Yatırımcıların tarım ve gıdaya olan ilgisi istatistiklere de yansımış durumda. Dünyada son yedi yılda girişim sermayesi yatırım fonlarınca 5.462 girişime 100 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Avustralya, ABD, İsrail, İngiltere, Kanada, Hindistan ve Yeni Zelanda önde gelen ülkeler arasında kendine yer edinmeyi başaran Türkiye’de 10 milyon avro ve üzerinde yatırım alan girişim sayısının 500 civarında olduğunu söyleyen Letven Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile tarımdaki girişimlere önümüzdeki yedi yıl boyunca bir milyar liralık fon desteği sağlayacaklarını açıkladı. Letven Capital bünyesinde iki girişim sermayesi fonuna sahip olduklarını dile getiren Kılıç “Bunlardan biri tarım ve gıda teknolojileri alanına odaklanan TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, diğeri de akıllı şehir ve finansal teknolojiler alanlarına odaklanan Dijital Tenknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 2021 sonuna kadar 200 milyon TL, Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de 100 milyon TL’lik fon büyüklüğüne fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an için 300 milyonluk hedefin yüzde 30’una ulaştık” dedi. 

TARS’A BİN BAŞVURU GELDİ

TARS kapsamında yaklaşık bin başvuru aldıklarını ifade eden Kılıç “Kasım 2020’de yatırımlarımıza başlamayacağız. İlk turda beş girişime yatırım yapacağız. 2021 yılında da en az 20 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz. Yedi yılda ise bir milyar lira yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu şekilde 10 milyar liralık bir değer oluşturabiliriz” diye konuştu. Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinde toplam 42.000 işletme bulunduğu anlatan Kılıç şu bilgileri verdi: Türkiye biyoçeşitliliği ile çok önemli bir avantaja sahip. Bu alanda 10 yıl içinde 20 milyar dolar girişim sermayesi çekebilme potansiyel sahip bir ülke olarak 200 milyar dolar tarım gıda ihracatı yapabiliriz. Bunun için Türkiye, Tarım Gıda Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezine sahip olmalıdır” dedi.

75 MİLYON SENSÖR

Gıda talebinin arttığı, tarım arazilerinin azaldığı, iklim değişikliklerinin yol açtığı bir ortamda, sürdürülebilir gıda için 75 milyon sensör veri toplamaya, işlemeye devam ediyor.

Neden önemli?

Ekonomik yavaşlama ve gerilemenin son yıllarda gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki olumsuz etkilerinin en sert yaşandığı 65 ülkeden 52’sinde ekonomi, ithalata dayanıyor. Günde 7 milyar dolarlık bir üretim değeri oluşturan 7,8 trilyon dolarlık gıda sektörü, dünya nüfusunun yüzde 40’ına istihdam sağlıyor. Altı milyar insan konvansiyonel, iki milyar insan fonksiyonel tarımla besleniyor. 

İsraf bitecek 

Dünyada üretilen gıdanın 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Gıda kaybının yüzde 14’ü üretim-tedarik aşamasında yaşanıyor. Gıdanın üçte biri de son satış noktası ve tüketim aşamasında israf oluyor. Türkiye’nin gıda kayıp oranı yüzde 15-20 arası, hasat sırasında yüzde 4-15 arası, ürünün pazara veya hâle taşınması sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlıkta yüzde 5-15, depolamada yüzde 3-10, tüketicinin bilinçsiz kullanımı yüzde 1-5 arasında.  Türkiye’de yılda 33 milyon ton çöp toplanıyor. Bunun 14,5 milyon tonu ise gıda atığından oluşuyor. Ülkemizin tarım gıda ihracatı kadar gıda, israf ediliyor tahmini bedel 14,5 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’de, gıdada sadece yüzde 5 kayıp verilecek ve israfı engelleyerek, 900 bin insanın daha iyi beslenmesine imkân sağlayacaktır. 

Thanks for watching our article Tarladan sofraya akıllı tarıma 1 milyar lira. Please share it with pleasure.

Sincery Blogname

SRC: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732395.aspx

powered by Blogger News Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 20 =

Close