Sanayide işler hızlanıyor – Kulis Kocaeli

Sanayide işler hızlanıyor

Sanayide işler hızlanıyor

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hamlenin ilk ayağı makine sektörü olmuştu. Bu sektöre yönelik ön başvurusu kabul edilen firmaların kesin başvuru sürecinin devam ettiği öğrenildi. Kesin başvurunun tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme süreçleri başlatılacak. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için öngörülen süre içerisinde Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak raporun sanal ortamdan sisteme yüklenmesi için harekete geçildiği öğrenildi. Makine sektörüne yönelik çağrı kapsamında 56 öncelikli ürün bulunuyor. Ürünler arasında asansörler, vakum pompaları, demirden makaralı zincirler, çeşitli kompresörler, filtreler, şişe ve kutu doldurma makineleri, forkliftler ve otomatik dikiş makineleri bulunuyor. İlk olarak makine sektörüyle başlanan programda kimya, eczacılık, bilgisayar-elektronik-optik, ulaşım araçları ve elektrikli teçhizat sektörleri ‘odak sektörler’ olarak belirlenmişti. Programın tamamı hayata geçirildiğinde yıllık 30 milyar doların Türkiye’de kalması bekleniyor. Program ile personel giderleri, proje personelinin seyahat giderleri, alet, teçhizat ve yazılım giderleri, malzeme giderleri, danışmanlık hizmeti giderleri ile genel proje giderlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından karşılanabilecek.

Thanks for watching our article Sanayide işler hızlanıyor. Please share it with pleasure.

Sincery Blogname

SRC: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/718599.aspx

powered by Blogger News Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + one =

Close