Maaşımızın yarısı kiraya ve gıdaya – Kulis Kocaeli

Maaşımızın yarısı kiraya ve gıdaya

Maaşımızın yarısı kiraya ve gıdaya

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin “hanehalkı tüketim harcaması” istatistiklerini yayımladı. Buna göre;
¥ Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları aldı.
¥ Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 0,5 puanlık artışla  yüzde 20,8, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 16,5 oldu.
¥ Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2,2’sini sağlık, yüzde 2,5’ini eğitim hizmetleri ve yüzde 3,1’ini eğlence-kültür için yaptı.
¥ Mobilya ve ev eşyaları harcamalarının payı yüzde 6,5, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3,6 oldu. Her iki grupra da gerileme yaşandı.
¥ Sağlık (yüzde 2,2) ile lokanta ve otel harcamalarının (yüzde 6,5) payı geçen yıl değişmedi.
¥ Gıda harcamalarda en büyük payı yüzde 19,4 ile et ve balık aldı. Bunu yüzde 17,8 ile ekmek ve tahıllar, yüzde 16,6 ile sebzeler, yüzde 13,9 ile süt, peynir ve yumurta izledi.
¥ Fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018’de 2 bin 181 lira iken, geçen yıl 2 bin 465 lira olarak tahmin edildi.

DÜŞÜK GELİRLİLER İKİ KAT FAZLA PAY AYIRDI

Tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, birinci yüzde 20’lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 31,2, gıda harcamalarına yüzde 30,7, ulaştırma harcamalarına yüzde 9 pay ayırdığı görüldü. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları ise gıdaya yüzde 15,3 pay ayırdı. Bu gruptakilerin ulaştırma harcamaları da yüzde 20’yi buldu.

Thanks for reading our article Maaşımızın yarısı kiraya ve gıdaya. Please share it with kind.

Sincery Blogname

SRC: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/718595.aspx

powered by Blogger News Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 6 =

Close