Geçmişten günümüze çığır açan bilim insanları – Galeri – Fikriyat Gazetesi – Kulis Kocaeli

Geçmişten günümüze çığır açan bilim insanları – Galeri – Fikriyat Gazetesi

Geçmişten günümüze çığır açan bilim insanları – Galeri

Avrupalılara ilham veren: Farabi

Felsefe alanındaki çalışmalarıyla dünyaya nam salan ünlü Türk filozofu Farabi, bugün Kazakistan sınırları içinde yer alan Farab şehrinde doğdu. İlk öğrenimini burada alan Farabi, medreseyi Rey ve Bağdat’ta okudu. Önceleri Türkistan’da kadılık yapan ünlü düşünür, kendini felsefeye vererek Harran’da felsefe araştırmaları yaptı. Arapça, Farsça, Süryanice ve Yunanca gibi pek çok dili bilen filozof, aynı zamanda hekim ve müzisyendi.

Dönemin tanınmış bilim adamlarının yanı sıra ahlak, politika, psikoloji, doğa ilimlerini tahsil eden Farabi, özellikle felsefe ve mantığa ayrıca önem veriyordu. Birçok alanda da eserler veren Farabi; Aristoteles, Platon, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürlerini yorumladı ve bunların görüşlerine kendi görüşlerini de kattı.


FARABİ KİMDİR? FARABİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ NELERDİR?

Thanks for visiting our article Geçmişten günümüze çığır açan bilim insanları – Galeri – Fikriyat Gazetesi. Please share it with responsible.

Sincery Blogname

SRC: https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/gecmisten-gunumuze-cigir-acan-bilim-insanlari

powered by Blogger News Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 10 =

Close